BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

MARKA OSOBISTA

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU pomóc zrozumieć uczestnikom ZNACZENIE MARKI OSOBISTEJ w dzisiejszym świecie zawodowym. Uczestnicy nauczą się STRATEGII BUDOWANIA i PROMOCJI marki osobistej, rozwiną umiejętności IDENTYFIKACJI i KOMUNIKACJI swojej marki osobistej.


SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą zastosować zdobytą wiedzę w kształtowaniu własnej kariery.


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

  • Pojęcie marki osobistej i jej znaczenia w dzisiejszym świecie.

  • Identyfikacja własnych wartości, pasji i celów zawodowych.

  • Ćwiczenia praktyczne.MODUŁ II

  • Budowa wizerunku osobistego – ubioru, zachowania, komunikacji werbalnej.

  • Dobór odpowiednich elementów wizerunku.

  • Analiza wideo skutecznych i nieefektywnych przykładów wizerunku osobistego.MODUŁ III

  • Narzędzia do budowania obecności w social mediach.

  • Tworzenie i rozwijanie profili online.

  • Ćwiczenia, dyskusje.

  • Podsumowanie.CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.


CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top