Motywacja

Motywacja

Nasze SZKOLENIE MA NA CELU pokazać:

 • Źródła motywacji, czyli co wpływa na nasze działania.
 • Dopasowywanie sposobów motywacji do indywidualnych potrzeb pracowników.
 • Jakie są elementy zarządzania przez cele w motywowaniu.
 • Jak utrzymać zaangażowanie i motywację pracowników w trudnych sytuacjach?


DLA KOGO DEDYKOWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które czują, że ich motywacja do wszelkich działań
mocno spadła. Dla osób, które znowu chcą wrócić na tory przynoszące im satysfakcję, możliwość
osiągania sukcesów, rozwój zawodowy i oobisty.
Zapraszamy dyrektorów, menedżerów, kierowników, liderów oraz różne grupy zawodowe.


NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

 • Czym jest motywacja?
 • Jaka jest różnica między motywacją zewnętrzną a wewnętrzną.
 • Co to jest auto motywacja i jaki ma wpływ na nasze życie.
 • Jakie są czynniki motywacji i demotywacji w pracy.


UMIEJĘTNOŚCI JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO NASZYM SZKOLENIU:

 •  Dowiesz się, jak angażować ludzi.
  Poznasz mechanizm wewnętrznej motywacji.
 • Nauczysz się, jak indywidualnie motywować, by osiągać wspólne cele.
 • Dowiesz się, jak rozpoznawać potrzeby zgodnie z systemem wartości.
 • Poznasz narzędzia motywacyjne zgodne z systemem wartości i potrzebami.
 • Nauczysz się rozpoznawać swoje motywatory.
 • Nauczysz się wyznaczać cele zgodne ze swoimi potrzebami.


METODY JAKIMI PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA:

 • mini wykłady
 • dyskusje moderowane
 • gry sytuacyjne
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne

DLACZEGO NASZE SZKOLENIE JEST LEPSZE NIŻ INNE OFEROWANE NA RYNKU

 • diagnozujemy potrzeby danej grupy szkoleniowej
 • pracujemy w małych grupach szkoleniowych 10 – 20 osób
 •  stosujemy innowacyjne metody warsztatowe
 • uczestnicy mają możliwość praktycznego doświadczania poznanych metod
 • wykwalifikowani trenerzy gotowi na pomoc we wdrażaniu poznanych metod do środowiska
  uczestników.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE


W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość
dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA


Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą, swoją pracą potrafimy
utrzymując uwagę, zaciekawienie i angażować emocje uczestników szkolenia od początku do końca
spotkania.


CERTYFIKAT


Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez
trenerów prowadzących.


CENA SZKOLENIA


Cenę szkolenia ustalamy indywidualnie, zależna jest od liczby uczestników oraz godzin
dedykowanych na szkolenie.


GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA


Docieramy do każdego miejsca na terenie Polski wskazanego przez zleceniodawcę

 

 

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top