MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE
W ZESPOLE

Motywacja

 

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH.

 

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z
liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak,
aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

Program szkolenia MA NA CELU pokazać jak JEDNOCZYĆ I ANGAŻOWAĆ zespół wokół WIZJI I CELÓW, jak WZMACNIAĆ współpracę w zespole oraz jak ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW, aby oni rozwijali firmę.

 

DLA KOGO DEDYKOWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które czują, że ich motywacja do wszelkich działań
mocno spadła. Dla osób, które znowu chcą wrócić na tory przynoszące im satysfakcję, możliwość
osiągania sukcesów, rozwój zawodowy i osobisty.

 

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

 • Budowanie, zaangażowania i wyzwalanie energii ludzi.

 • Typy zaangażowania.

 • Co się składa na zaangażowanie?

 • Co sprzyja zaangażowaniu?

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusje.

 

MODUŁ II

 • Motywowanie a angażowanie.

 • Co zamiast nagród? – Motywacja 3.0

 • Jak budować zaangażowanie?

 • Jak budować zaangażowanie – wskazówki dla lidera.

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusje.


ZAPRASZAMY DYREKTORÓW, MENADŻERÓW, KIEROWNIKÓW, LIDERÓW ORAZ RÓŻNE GRUPY ZAWODOWE. 

 

DLACZEGO NASZE SZKOLENIE JEST LEPSZE NIŻ INNE OFEROWANE NA RYNKU

 • diagnozujemy potrzeby danej grupy szkoleniowej
 • pracujemy w małych grupach szkoleniowych 10 – 20 osób
 •  stosujemy innowacyjne metody warsztatowe
 • uczestnicy mają możliwość praktycznego doświadczania poznanych metod
 • wykwalifikowani trenerzy gotowi na pomoc we wdrażaniu poznanych metod do środowiska
  uczestników.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość
dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA

Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą, swoją pracą potrafimy
utrzymując uwagę, zaciekawienie i angażować emocje uczestników szkolenia od początku do końca
spotkania.

 

CERTYFIKAT

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez
trenerów prowadzących.

 

CENA SZKOLENIA

CENĘ szkolenia ustalamy INDYWIDUALNIE. Zależna jest od liczby uczestników oraz godzin
dedykowanych na szkolenie.

 

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA


Docieramy do każdego miejsca na terenie Polski wskazanego przez zleceniodawcę.

 

KONTAKT:

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

 

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top