BUDOWANIE WSPÓŁPRACY  

BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW

Szkolenie Budowanie Współpracy z rodzicami uczniów Radom

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU POKAZAĆ GŁÓWNE ŹRÓDŁA KONFLIKTU przybliżyć TYPY POSTAW RODZICÓW nauczyć PROWADZENIA ROZMÓW z rodzicami w sytuacjach trudnych. Uczestnicy dowiedzą się JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób pracujących z innymi osobami, którzy chcą praktycznie nauczyć się jak budować relacje poprzez właściwą komunikację.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

 • Współczesny rodzic – charakterystyka.

 • Typy postaw rodziców – charakterystyka oraz omówienie sposobu pracy z każdą z tych grup.

 • Potrzeby i obawy rodziców względem szkoły.

 • Prawa i obowiązki rodziców w szkole. Jak przedstawiać i egzekwować?

 • Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami.

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja.

MODUŁ II

 • Bariery w relacjach nauczyciel-rodzic, rodzic-nauczyciel.

 • Wpływ komunikacji na budowanie relacji.

 • Katalog postaw rodziców i nauczycieli blokujący budowanie pozytywnej relacji.

 • Rola emocji w kontakcie z rodzicami. Po co są emocje? Czy ich zrozumienie pozwala zapanować nad sobą?

 • Współpraca szkoły z rodzicem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzice źródłem wiedzy o dziecku.

 • W jaki sposób przekazywać rodzicom wiedzę o ich dziecku?

 • Określanie wzajemnych oczekiwań. Przepływ informacji.

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja.

MODUŁ III

 • Czynniki wspierające oraz utrudniające efektywną współpracę z rodzicami.

 • Pięć kroków przygotowujących do rozmowy z rodzicami ucznia.

  – Przygotowanie rozmowy

  – Wzajemne słuchanie

  – Odkrywanie potrzeb

  – Poszukiwanie rozwiązań

  – Plan działania

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja. Sytuacje trudne – sposoby reagowania i praktyczne propozycje rozwiązań.

 • Podsumowanie i wnioski.


CENA SZKOLENIA z Budowania Współpracy z Rodzicami USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


ZAPRASZAMY DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ NAUCZYCIELI.

KONTAKT:

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top