UMIEJĘTNOŚĆ DELEGOWANIA OBOWIĄZKÓW

DELEGOWANIE OBOWIĄZKÓW

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU pomóc rozwinąć umiejętności SKUTECZNEGO DELEGOWANIA obowiązków w zespole. Nauczyć kluczowych ZASAD DELEGOWANIA i budowania zaufania w zespole.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć zdolności do identyfikacji odpowiednich zadań do delegacji oraz zastosować zdobytą wiedzę w zarządzaniu zespołem.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

  • Delegowanie obowiązków w skutecznym zarządzaniu.

  • Korzyści oraz efekty umiejętnego delegowania.

  • Ćwiczenia, dyskusje.

 

 

MODUŁ II

  • Proces oceny i selekcji zadań do delegacji.

  • Zaufanie w procesie delegacji obowiązków.

  • Ćwiczenia, dyskusje.

  • Podsumowanie.

 

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top