EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM

ZARZĄDZANIE CZASEM

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU rozwinąć u uczestników umiejętności efektywnego PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA czasem, poszerzyć zdolności do priorytetyzacji zadań i ELIMINACJI MARNOWANIA CZASU.

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą praktycznie nauczyć się jak zarządzać swoim czasem, aby zwiększyć swoją sprawczość zadaniową w życiu zawodowym i prywatnym.


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

 • Znaczenie efektywnego zarządzania czasem w kontekście osobistym i zawodowym.

 • Planowanie długoterminowe i krótkoterminowe.

 • Indywidualne plany działania na przyszłość.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.


MODUŁ II

 • Techniki eliminacji marnowania czasu.

 • Identyfikowanie i eliminowanie czynników rozpraszających.

 • Metody organizacji pracy.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.


MODUŁ III

 • Umiejętność delegowania zadań.

 • Komunikacja interpersonalna w kontekście przekazywania obowiązków.

 • Techniki radzenia sobie ze stresem.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 • Podsumowanie.

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.


CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top