ETYKA ZAWODOWA

ETYKA ZAWODOWA

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU pomóc ZROZUMIEĆ etykę zawodową w działalności zawodowej, rozwinąć umiejętności ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA dylematów etycznych. Nauczyć strategii INTEGROWANIA ZASAD etyki w codziennych decyzjach zawodowych.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć zdolności do promowania kultury organizacyjnej opartej na etyce i uczciwości.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

 • Etyka zawodowa i jej rola w działalności zawodowej.

 • Podstawowe zasady etyki zawodowej.

 • Sytuacje, gdzie etyka odgrywa kluczową rolę.

 • Ćwiczenia, dyskusje.

 

MODUŁ II

 • Etyczne normy i wartości w różnych dziedzinach zawodowych.

 • Identyfikacja sytuacji etycznych.

 • Rozwijanie, rozpoznawanie i analiza sytuacji etycznych.

 • Ćwiczenia, dyskusje.

MODUŁ III

 • Rola kultury organizacyjnej w promowaniu etyki zawodowej.

 • Etyka w komunikacji zawodowej.

 • Ćwiczenia dyskusje.

 • Podsumowanie.

 

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top