Executive Coaching

Bądź lepszym liderem!

Krzysztof Łyżwiński - trener rozwoju osobistego - Radom - Coach - Coaching

W naszej ofercie znajdziesz też – Executive coaching –  to specjalizacja w coachingu dedykowana dla osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze, takich jak dyrektorzy, menedżerowie i szefowie organizacji. Celem executive coachingu jest wsparcie kadry zarządzającej w rozwijaniu umiejętności przywódczych, doskonaleniu zdolności zarządzania, osiąganiu celów biznesowych oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

Executive coaching może obejmować wiele różnych aspektów, w zależności od potrzeb klienta i kontekstu organizacyjnego. Oto niektóre z głównych obszarów skupienia w executive coachingu:

  1. Rozwój przywództwa: Coach pomaga liderowi w identyfikowaniu i rozwijaniu kluczowych umiejętności przywódczych, takich jak komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie zmianami, podejmowanie decyzji strategicznych i delegowanie zadań.

  2. Zarządzanie czasem i efektywność: Coach wspiera klienta w radzeniu sobie z wymagającym harmonogramem, priorytetyzacją zadań, organizacją pracy oraz doskonaleniu umiejętności zarządzania czasem i osiągania większej efektywności w pracy.

  3. Rozwój umiejętności przywódczych: Coach pomaga klientowi w identyfikowaniu obszarów do doskonalenia, np. umiejętności komunikacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji, motywowania zespołu i podejmowania trudnych decyzji.

  4. Planowanie strategiczne: Coach wspiera lidera w procesie planowania strategicznego, pomaga w wyznaczaniu celów, opracowywaniu strategii, identyfikowaniu szans i zagrożeń, oraz tworzeniu planów działania.

  5. Budowanie efektywnych zespołów: Coach wspomaga lidera w rozwoju umiejętności budowania i zarządzania zespołem, w tym w obszarach takich jak delegowanie, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie talentów i tworzenie efektywnej kultury organizacyjnej.

W ramach executive coachingu coach i klient współpracują, aby zidentyfikować cele, opracować plan działania oraz monitorować postępy i osiągnięcia. Coaching executive może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności przywództwa, lepsze zarządzanie zespołem, rozwój strategiczny i osobisty, a także osiąganie sukcesów biznesowych.

Wybierz coacha, z którym chcesz pracować, zadzwoń do nas lub napisz.

Umów się na bezpłatną 20 minutową konsultację telefoniczną.

Aneta Kalbarczyk - trener rozwoju osobistego - Radom - Coach - CoachingAneta Kalbarczyk: 798 319 668

Krzysztof Łyżwiński - trener rozwoju osobistego - Radom - Coach - CoachingKrzysztof Łyżwiński: 691 956 699

e – mail: kontakt@enebaszkolenia.pl

Podczas konsultacji coach przyjrzy się Twojej sytuacji. Określi wówczas czy jest w stanie Ci pomóc, a Ty doświadczysz jak pracuje. Podejmiesz wtedy decyzję, czy chcesz wziąć udział w kolejnych sesjach coachingowych.

CENA ZA SESJĘ: 170 zł (60 minut)

Działamy na terenie Radomia i Mazowsza, a nasza oferta obejmuje również sesje coachingowe i psychologiczne online. Każda sesja jest prowadzona w sposób indywidualny i poufny, aby zapewnić naszym klientom maksymalne wsparcie w ich procesie zmiany.

Nasze usługi coachingowo-psychologiczne są dedykowane zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom, którzy chcą osiągnąć sukces zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 

PODCZAS SESJI COACHINGOWYCH ZAPEWNIAMY:

PRACĘ NA DOŚWIADCZENIACH I WARTOŚCIACH KLIENTA
ZASADĘ PUFNOŚCI
PRACĘ NA RÓŻNYCH NARZĘDZIACH BUDUJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ KLIENTA
Scroll to Top