INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU dostarczyć uczestnikom narzędzi i umiejętności z zakresu INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ, aby poprawić RELACJE z ludźmi. Ma za zadanie zwiększyć efektywność KOMUNIKACJI I ZDUDOWAĆ zdolność do radzenia sobie ZE STRESEM.


SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej. .


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

 • Definicja i znaczenie Inteligencji Emocjonalnej w miejscu pracy.

 • Korzyści płynące z wysokiej Inteligencji Emocjonalnej.

 • Rozpoznawanie i zrozumienie własnych emocji.

 • Techniki zarządzania czasem.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.


MODUŁ II

 • Rozwój empatii

 • Skuteczna komunikacja interpersonalna.

 • Rozwiązywanie konfliktów.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.


MODUŁ III

 • Motywowanie siebie i innych.

 • Budowanie relacji zespołowych.

 • Wpływ inteligencji emocjonalnej na liderowanie.

 • Tworzenie pozytywnego środowiska pracy.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 • Podsumowanie.


CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.


CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top