ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH

KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 6 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU zidentyfikowanie kluczowych UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie skutecznych STRATEGII PRZYWÓDZTWA oraz rozwiną umiejętności INTERPERSONALNE I KOMUNIKACYJNE.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób pracujących z innymi osobami, którzy chcą praktycznie nauczyć się jak zastosować umiejętności przywódcze w codziennych sytuacjach.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

  • Znaczenie przywództwa w organizacji.

  • Omówienie kluczowych umiejętności przywódczych.

  • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

MODUŁ II

  • Teorie strategii przywódczych

  • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w przywództwie.

  • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

MODUŁ III

  • Studium przypadków przedstawiających skuteczne strategie przywódcze w różnych kontekstach.

  • Dyskusja na temat wyzwań, jakie uczestnicy mogą napotkać podczas implementacji nowych strategii.

  • Podsumowanie i plan dalszych działań.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top