Komunikacja
interpersonalna

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZTUKĄ POROZUMIEWANIA SIĘ Z INNYMI

Zastanawiasz się jak prowadzić rozmowy z ludźmi unikając nieporozumień i niedopowiedzeń? Chcesz poprzez dyskusje z innymi budować pozytywne relacje i zaufanie? Twój zespół ma trudności z komunikacją? Nie ma problemu, możemy nauczyć komunikacji Ciebie lub Twój zespół. Przejrzyj naszą ofertę szkolenia z komunikacji i skontaktuj się z nami.

Każdy z nas inaczej widzi świat, inaczej przeżywa swoje życie, ma swoją własną rzeczywistość, swoje poglądy i przekonania. Z całym tym bagażem i naszą wizją świata spotykamy się z innymi ludźmi i próbujemy się z nimi dogadać. Nie zawsze to się udaje.

Nasze SZKOLENIE MA NA CELU pokazać:

– jak rozumieć ukryte treści komunikatu,

– jak świadomie komunikować się werbalnie i niewerbalnie,

– czy informacja zwrotna może mieć wpływ na relacje z innymi ludźmi,

– dlaczego aktywne słuchanie jest ważne podczas rozmów,

DLA KOGO DEDYKOWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pracujących z ludźmi, którzy chcą praktycznie nauczyć się jak zarządzać konfliktem i jakich metod używać, aby je konstruktywnie rozwiązywać.

Zapraszamy dyrektorów, menedżerów, kierowników, liderów oraz różne grupy zawodowe.

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

 • Komunikowanie swoich potrzeb i spostrzeżeń za pomocą czterech płaszczyzn komunikacji według F. Von Thuna.
 • Jak zakłócenia i blokady komunikacyjne wpływają na nasze relacje z innymi.
 • Konstruktywna informacja zwrotna – jak wpływa na współpracę i realizację celów.
 • Jak dobierać narzędzia do efektywnej komunikacji.
 • Jak rozmawiać z innymi, aby się dogadać.
 • Techniki asertywne w komunikacji.

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO NASZYM SZKOLENIU:

 • Nauczysz się jak komunikować swoje potrzeby i spostrzeżenia, aby Twoja wypowiedź była zrozumiała dla rozmówcy i nie prowadziła do konfliktów.
 • Dowiesz się jak rozmawiać z ludźmi, którzy przychodzą do Ciebie z trudnym problemem do rozwiązania.
 • Nauczymy Cię kiedy i jak stosować informację zwrotną, aby pomagała we współpracy.
 • Nauczysz się dostosowywać sposób komunikacji do osób w zespole.
 • Będziesz wiedzieć jakie techniki asertywne stosować w trudnych sytuacjach komunikacyjnych

METODY JAKIMI PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA:

 • mini wykłady
 • dyskusje moderowane
 • gry sytuacyjne
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne

DLACZEGO NASZE SZKOLENIE JEST LEPSZE NIŻ INNE OFEROWANE NA RYNKU

 • diagnozujemy potrzeby danej grupy szkoleniowej
 • pracujemy w małych grupach szkoleniowych 16 – 20 osób
 • stosujemy innowacyjne metody warsztatowe
 • uczestnicy mają możliwość praktycznego doświadczania poznanych metod
 • wykwalifikowani trenerzy gotowi na pomoc we wdrażaniu poznanych metod do środowiska

  uczestników.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

INTERAKTYWNA FORMA

Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą, swoją pracą potrafimy utrzymując uwagę, zaciekawienie i angażować emocje uczestników szkolenia od początku do końca spotkania.

CERTYFIKAT

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

CENA SZKOLENIA

Cenę szkolenia ustalamy indywidualnie, zależna jest od liczby uczestników oraz godzin dedykowanych na szkolenie.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA

Docieramy do każdego miejsca na terenie Polski wskazanego przez zleceniodawcę.

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Przewiń do góry