Komunikacja Interpersonalna

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – SZTUKĄ DOGADYWANIA SIĘ Z INNYMI

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU NAUCZYĆ UCZESTNIKÓW KOMUNIKOWANIA swoich spostrzeżeń i potrzeb w sposób jasny i zrozumiały. Uczestnicy dowiedzą się jak ODCZYTYWAĆ i REAGOWAĆ na niejasne komunikaty rozmówcy. Dlaczego i jaki wpływ na relacje z innymi ma INFORMACJA ZWROTNA, nauczymy także AKTYWNIE SŁUCHAĆ I PROWADZIĆ ROZMOWĘ.


SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób pracujących z innymi osobami, którzy chcą praktycznie nauczyć się jak budować relacje poprzez właściwą komunikację.


PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

  • Komunikowanie swoich potrzeb i spostrzeżeń za pomocą czterech płaszczyzn komunikacji według F. Von Thuna.

  • Jak zakłócenia i blokady komunikacyjne wpływają na nasze relacje z innymi.

  • Warsztaty i ćwiczenia konstruktywnej i zrozumiałej komunikacji.

MODUŁ II

  • Konstruktywna informacja zwrotna – jak wpływa na współpracę i realizację celów.

  • Aktywne słuchanie – jak wpływa na przebieg rozmowy.

  • Techniki asertywne w komunikacji.

  • Warsztaty i ćwiczenia budowania konstruktywnej informacji zwrotnej, aktywnego słuchania oraz technik asertywnych.

  • Wnioski i podsumowanie.

CENA SZKOLENIA z Komunikacji Interpersonalnej USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE z komunikacji interpersonalnej Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


ZAPRASZAMY DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ NAUCZYCIELI.

KONTAKT:

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top