BUDOWANIE POZYTYWNEGO ŚRODOWISKA PRACY

POZYTYWNE ŚRODOWISKO PRACY

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU rozwinąć umiejętności BUDOWANIA I UTRZYMYWANIA pozytywnego klimatu w miejscu pracy, poszerzyć ZDOLNOŚCI DO ZARZĄDZANIA STRESEM i konfliktami w środowisku pracy.


SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się strategii motywowania zespołu i wzmacniania współpracy.


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

  • Korzyści płynące z pozytywnego środowiska pracy.

  • Podstawowe teorie motywacji w kontekście pracy.

  • Warsztaty, dyskusje.


MODUŁ II

  • Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu.

  • Pozytywna komunikacja.

  • Ćwiczenia, dyskusje.


MODUŁ II

  • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

  • Strategie zapobiegania i zarządzania stresem.

  • Ćwiczenia, dyskusje.

  • Podsumowanie.


CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.


CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top