Rozwiązywanie Konfliktów

JAK ODNALEŹĆ SIĘ W KONFLIKCIE I SKUTECZNIE GO ROZWIĄZAĆ?

Jesteś w sytuacji, gdzie konflikt zawładnął Twoim życiem zawodowym lub prywatnym? Rozpada się Twój związek, zespół, relacje między ludźmi. Masz dość złych emocji i frustracji? Nie wiesz czy pójść na kompromis, współpracę czy może dostosować się do sytuacji? Czy całkowite wyeliminowanie konfliktów z życia jest możliwe?

Konflikty są wpisane w naturę ludzką i są one wręcz nieuniknione, spotykamy się z nimi na gruncie życia osobistego i zawodowego Konfliktów nie da się zupełnie wyeliminować z życia, jednak możemy się nauczyć tego, jak im zapobiegać oraz jak je rozwiązać w sposób konstruktywny tzn. z korzyścią dla obu zaangażowanych w nie stron.

Nasze SZKOLENIE MA NA CELU pokazać:

– na jakich płaszczyznach mogą pojawiać się konflikty,

– czy każdy konflikt jest rozwiązywalny, a jeśli nie, to co zrobić w takiej sytuacji?

– jakie kroki podjąć, aby zaistniały konflikt rozwiązać.

DLA KOGO DEDYKOWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pracujących z ludźmi, którzy chcą praktycznie nauczyć się jak zarządzać konfliktem i jakich metod używać, aby je konstruktywnie rozwiązywać.

Zapraszamy dyrektorów, menedżerów, kierowników, liderów oraz różne grupy zawodowe.

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

 • Czym są bariery w komunikacji i dlaczego nie warto ich stosować,

 • Zdiagnozujemy konflikty na podstawie koła Ch. Moore’a

 • Jak wygląda dynamika konfliktów.

 • Mój styl funkcjonowania w konflikcie.

 • Model pięciu kroków czyli jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty.

 • Jak reagować w sytuacji konfliktu według strategii Thomasa Kilmanna.

 • Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów na poziomie zespołu:

– analiza case study

– techniki analizy sytuacji

– techniki określania stanu docelowego

– techniki poszukiwania rozwiązań win-win

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO NASZYM SZKOLENIU:

 • Będziesz analizować każdą sytuację konfliktową i dostosujesz działania do problemu.

 • Poznasz przyczyny powstawania konfliktów.

 • Określisz swoją rolę w zespole.

 • Nauczysz się dostosowywać sposób komunikacji do osób w zespole.

 • Nauczysz się zapobiegać i rozwiązywać pojawiające się sytuacje konfliktowe.

 • Będziesz efektywniej budować relacje w swoich zespołach oraz z osobami, z którymi współpracujesz.

METODY JAKIMI PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA:

 • mini wykłady

 • dyskusje moderowane

 • gry sytuacyjne

 • ćwiczenia grupowe i indywidualne

DLACZEGO NASZE SZKOLENIE JEST LEPSZE NIŻ INNE OFEROWANE NA RYNKU

 • diagnozujemy potrzeby danej grupy szkoleniowej

 • pracujemy w małych grupach szkoleniowych 16 – 20 osób

 • stosujemy innowacyjne metody warsztatowe

 • uczestnicy mają możliwość praktycznego doświadczania poznanych metod

 • wykwalifikowani trenerzy gotowi na pomoc we wdrażaniu poznanych metod do środowiska uczestników.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

INTERAKTYWNA FORMA

Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą, swoją pracą potrafimy utrzymując uwagę, zaciekawienie i angażować emocje uczestników szkolenia od początku do końca spotkania.

CERTYFIKAT

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

CENA SZKOLENIA

Cenę szkolenia ustalamy indywidualnie, zależna jest od liczby uczestników oraz godzin dedykowanych na szkolenie.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SZKOLENIA

Docieramy do każdego miejsca na terenie Polski wskazanego przez zleceniodawcę.

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top