O konfliktach w szkole...

JAK ODNALEŹĆ SIĘ W KONFLIKCIE I SKUTECZNIE GO ROZWIĄZAĆ?

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

Program szkolenia MA NA CELU POKAZAĆ ROLĘ KONFLIKTU w relacjach z innymi ludźmi, PRZYCZYNY SYTUACJI KONFLIKTOWYCH oraz NAUCZYĆ ODBIORCÓW STRATEGII radzenia sobie z różnymi konfliktami.

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób pracujących z ludźmi, którzy chcą praktycznie nauczyć się jak zarządzać konfliktem i jakich metod używać, aby je konstruktywnie rozwiązywać.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

 • Przyczyny sytuacji konfliktowych.

  – Konflikt relacji

  – Konflikt danych

  – Konflikt interesów

  – Konflikt strukturalny

  – Konflikt wartości

 • Przyczyny sytuacji konfliktowych w szkole.

 • Rola konfliktu czyli co dzieje się z nami i w relacjach z ludźmi kiedy konstruktywnie, a kiedy niekonstruktywnie rozwiązujemy konflikty?

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusje.

MODUŁ II

 • Katalog zachowań dysfunkcjonalnych prowadzących do powstawania konfliktów.

 • Zachowania osobowościowe, werbalne i pozawerbalne będące czynnikiem wzbudzającym konflikty.

 • Zachowania ludzi wobec różnic interesów – strategie radzenia sobie z różnicami.

  – Strategia konfrontacji

  – Strategia współpracy

  – Strategia kompromisu

  – Strategia unikania

  – Strategia dostosowywania się.

 • Model pięciu kroków w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów.

  – Przygotowanie rozmowy

  – Wzajemne słuchanie

  – Odkrywanie potrzeb

  – Poszukiwanie rozwiązań

  – Plan działania

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusje.

 • Podsumowanie, wnioski.

CENA SZKOLENIA o konfliktach w szkole USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


ZAPRASZAMY DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ NAUCZYCIELI.

KONTAKT:

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

 

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top