ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU rozwinąć UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY i rozwiązywania problemów. Poszerzyć zdolności KREATYWNEGO MYŚLENIA i podejścia do trudnych sytuacji.


SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się efektywnych technik i narzędzi stosowanych w procesie rozwiązywania problemów.


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

  • Znaczenie umiejętności rozwiązywania problemów w życiu zawodowym.

  • Przegląd etapów procesu rozwiązywania problemów.

  • Definiowanie problemów, analiza przyczyn, wybór rozwiązań.

  • Kreatywne myślenie i generowanie nietypowych rozwiązań.

  • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.


MODUŁ II

  • Identyfikowanie i ocena ryzyka w procesie rozwiązywania problemów.

  • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

  • Strategie zarządzania ryzykiem.

  • Ćwiczenia grupowe, w których uczestnicy będą musieli wspólnie rozwiązać skomplikowany problem.

  • Podsumowanie.


CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.


CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top