ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI

KREATYWNE MYŚLENIE

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 6 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU wzbudzić i ROZWINĄĆ KREATYWNOŚĆ u uczestników. Pomóc zrozumieć ZNACZENIE INNOWACYJNOŚCI w kontekście biznesowym, a także zachęcić do MYŚLENIA POZA UTARTYMI ŚCIEŻKAMI.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, którzy chcą praktycznie nauczyć się praktycznych narzędzi i technik wspierających procesy twórcze.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

  • Znaczenie kreatywności i innowacyjności w dzisiejszym środowisku pracy.

  • Różnice między myśleniem konwencjonalnym a kreatywnym.

  • Techniki myślenia lateralnego i brainstormingu.

  • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kultura organizacyjna w promowaniu innowacyjności.

  • Narzędzia wspierające kreatywne procesy – zastosowanie w codziennych zadaniach.

  • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

  • Podsumowanie szkolenia..

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top