ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI EMPATII

ROZWIJANIE EMPATII

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU podnieść u uczestników umiejętności EMPATII W RELACJACH osobistych i zawodowych. Poszerzyć zdolności do ZROZUMIENIA PERSPEKTYWY innych osób.

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się technik i strategii wspierających rozwój empatii.


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

 • Znaczenie empatii w kontekście relacji interpersonalnych i zawodowych.

 • Podstawowe elementy empatii.

 • Rozwijanie zdolności do empatycznego słuchania.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

MODUŁ II

 • Zdolność do patrzenia na sytuacje z perspektywy innych osób.

 • Unikanie ocen i prezentowanie empatycznego podejścia w sytuacjach konfliktowych.

 • Ćwiczenia sytuacji, gdzie uczestnicy muszą przeżyć punkt widzenia innej osoby.


MODUŁ III

 • Zasady komunikacji empatycznej.

 • Wyrażanie empatii w sposób skuteczny.

 • Kultura organizacyjna oparta na empatii.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 • Podsumowanie.


CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.


CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top