SAMOROZWÓJ I SAMOKIEROWANIE

SAMOROZWÓJ

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU zbudowanie świadomości WŁASNYCH CELÓW I WARTOŚCI. Rozwinąć umiejętności SAMOROZWOJU U SAMOKIEROWANIA. Celem szkolenia jest także zachęcenie do ciągłego DOSKONALENIA i postępowania zgodnie z własnymi WARTOŚCIAMI.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, którzy chcą nauczyć się skutecznych strategii zarządzania czasem i energią.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

 

 • Znaczenie samorozwoju i samokierowania w kontekście osobistym i zawodowym.

 • Formy samodoskonalenia.

 • Definiowanie celów krótko i długoterminowych.

 • Wartości osobiste i ich rola w podejmowaniu decyzji.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 

MODUŁ II

 

 • Wskazówki na temat ustalania celów SMART

 • Techniki zarządzania czasem i priorytetami.

 • Skuteczne planowanie dnia i tygodnia.

 • Eliminowanie marnowania czasu.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 

MODUŁ III

 

 • Samoocena i identyfikacja obszarów do rozwoju.

 • Techniki konstruktywnego feedbacku.

 • Plan rozwoju zawodowego.

 • Podsumowanie.

 • CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top