SZTUKA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

SKUTECZNA PREZENTACJA

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU rozwinąć umiejętności PREZENTACYJNE uczestników szkolenia, nauczyć strategii przygotowania i prezentowania WŁASNEJ OSOBY. Poszerzyć zdolności efektywnej KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się jak prezentować własną osobę w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

  • Znaczenie umiejętności prezentacyjnych w życiu zawodowym.

  • Kroki do przygotowania skutecznej prezentacji.

  • Techniki zbierania i organizacja treści prezentacji.

  • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

MODUŁ II

 

  • Poprawa komunikacji werbalnej

  • Ćwiczenia dotyczące gestów, mimiki i postawy ciała podczas prezentacji.

  • Analiza wideo prezentacji.

  • Feedback od trenera i uczestników szkolenia.

 

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top