TECHNIKI NEGOCJACYJNE

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU nauki i rozwinięcia TECHNIK NEGOCJACYJNYCH i ich zastosowania w kontekście biznesowym. Poszerzenie zdolności ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW w zespole.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, którzy chcą nauczyć się jak skutecznie prowadzić negocjacje i rozwiązywać konflikty.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

 

 • Znaczenie negocjacji w biznesie.

 • Definicja celów negocjacyjnych i identyfikacja interesów stron.

 • Przegląd technik negocjacyjnych.

 • Specyfika negocjacji w środowisku biznesowym.

 • Style negocjacyjne.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 

MODUŁ II

 

 • Konflikt i etapy jego rozwiązywania.

 • Radzenie sobie z konfliktami w zespole.

 • Strategie rozwiązywania konfliktów.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 • Podsumowanie.

   

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top