ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ADAPTACJI DO ZMIAN

ADAPTACJA DO ZMIAN

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU rozwinąć umiejętności ADAPTACJI i ELASTYCZNOŚCI wobec zmian, poszerzyć zdolności do POZYTYWNEGO podejścia do zmian w życiu zawodowym i osobistym.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się strategii radzenia sobie z niepewnością w sytuacjach codziennych i zawodowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

 • Znaczenie umiejętności adaptacji w dynamicznym środowisku biznesowym.

 • Proces przystosowywania się do zmian na poziomie psychologicznym.

 • Reakcje emocjonalne na zmiany.

 • Ćwiczenia, dyskusje.

MODUŁ II

 • Rozwijanie umiejętności akceptacji zmian.

 • Zrozumienie celów i korzyści płynących z przemian.

 • Doświadczenia własne uczestników szkolenia.

MODUŁ III

 • Strategie zarządzania niepewnością.

 • Planowanie i podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

 • Skuteczna komunikacja w trakcie procesów zmiany.

 • Ćwiczenia, dyskusje.

 • Podsumowanie.

 

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top