UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA KONSTRUKTYWNĄ KRYTYKĄ

ZARZĄDZANIE KRYTYKĄ

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.


Program szkolenia MA NA CELU rozwinąć umiejętności PRZYJMOWANIA I UDZIELANIA KONSTRUKTYWNEJ KRYTYKI. Poszerzyć zdolności do budowania pozytywnej kultury FEEDBACKU w zespole.


SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się strategii komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych i codziennych.


PROGRAM SZKOLENIA:


MODUŁ I

 • Znaczenie konstruktywnej krytyki w procesie rozwoju zawodowego.

 • Reakcje emocjonalne na feedback.

 • Umiejętności samoświadomości w kontekście przyjmowania krytyki.

 • Ćwiczenia, dyskusje.

MODUŁ II

 • Kluczowe elementy konstruktywnej krytyki.

 • Precyzyjne formułowanie informacji zwrotnej.

 • Ćwiczenia opracowywania konstruktywnego feedbacku.

MODUŁ III

 • Skuteczna komunikacja w trudnych sytuacjach.

 • Rozwój umiejętności aktywnego słuchania.

 • Ćwiczenia, dyskusje.

 • Podsumowanie.


CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.


INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.


POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.


CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl


Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top