Współczesna Młodzież - Wyzwania

ROZPOZNANIE I METODY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STANÓW DEPRESYJNYCH, LĘKOWYCH, SAMOOKALECZEŃ I UZALEŻNIEŃ U MŁODZIEŻY.

Szkolenie Budowanie zespołu Radom

 

CENTRUM COACHINGU I ROZWOJU INTEGRALNEGO BEU & ENEBA SZKOLENIA COACHING

PROGRAM INTERWENCYJNO – PREWENCYJNY dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pracujących z młodzieżą. Opracowany przez psychologów z Centrum Coachingu i Rozwoju Integralnego BeU realizowany we współpracy z terapeutami z Eneba Szkolenia Coaching.

Program ma na celu wyjście naprzeciw alarmującym potrzebom młodzieży w kontekście kryzysów psychicznych. Uposaża uczestnika w wiedzę ale także w konkretne i skuteczne narzędzia pracy z młodym człowiekiem przeżywającym kryzys psychiczny.

Program podzielony jest na cztery moduły, każdy moduł to oddzielny 3 h godzinny warsztat.

Każdy warsztat składa się z części psychoedukacyjnej, interakcyjnej oraz ćwiczeń praktycznych.

CERTYFIKAT

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

Program szkolenia:

MODUŁ I

Przyczyny oraz istota stanów depresyjnych:

 • Charakter objawów
 • przyczyny: zniekształcenia poznawcze oraz środowisko
 • jak rozmawiać i rozpocząć zmianę w życiu młodego człowieka (ćwiczenie identyfikacji i zmiany przekonań – Terapia Poznawczo – Behawioralna)

 MODUŁ II

Przyczyny oraz istota stanów lękowych:

 • Charakter objawów
 • Przyczyny: zniekształcenia poznawcze i wydarzenia traumatyczne
 • Interwencja w stanach napadu lęku/paniki (ćwiczenie – psychodrama)
MODUŁ III

Samookaleczenia

 • 6 głównych funkcji zachowań autoagresywnych
 • Jak rozmawiać z osobą, która się samookalecza?
 • Interwencja oraz korzystanie z zasobów zewnętrznych (podejście systemowe)
MODUŁ IV
 

Uzależnienia/Nadużywanie środków psychoaktywnych

 • Funkcje zachowań zmieniających świadomość
 • Niezaspokojone potrzeby – identyfikacja i wsparcie w procesie zdrowienia

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top