ZARZĄDZANIE STRESEM

RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

TAK PRACUJEMY…

Szkolenie obejmuje od 4 do 8 GODZIN.

Składa się z trzech części; EDUKACYJNEJ, WARSZTATOWEJ ORAZ INTERAKCYJNEJ.

 

Program szkolenia MA NA CELU pomóc rozwinąć umiejętności ZARZĄDZANIA STRESEM w środowisku zawodowym. Poszerzyć zdolności do BUDOWANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, nauczyć strategii RADZENIA sobie z trudnymi sytuacjami.

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest do wszystkich osób, które chcą umieć praktycznie zastosować zdobytą wiedzę w codziennym życiu zawodowym i osobistym.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

MODUŁ I

 • Zarządzanie stresem w dzisiejszym środowisku zawodowym.

 • Procesy psychologiczne związane ze stresem.

 • Rozpoznawanie objawów stresu.

 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność samoświadomości w kontekście stresu.

 

MODUŁ II

 • Strategie zarządzania stresem.

 • Techniki relaksacyjne, medytacji i oddechu.

 • Ćwiczenia, warsztaty.

 

MODUŁ III

 • Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 • Budowanie odporności psychicznej w miejscu pracy.

 • Rozwijanie umiejętności adaptacji do zmian.

 • Ćwiczenia, warsztaty, dyskusje.

 • Podsumowanie.

 

CERTYFIKAT Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez trenerów prowadzących.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Uczestnicy szkolenia otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Istnieje także możliwość dostarczenia materiałów przez platformy elektroniczne.

 

INTERAKTYWNA FORMA Specjalizujemy się w interaktywnych formach zdalnej pracy z grupą.

 

POTRZEBY każdego szkolenia omawiamy wcześniej z liderem, dyrektorem, menadżerem bądź kierownikiem tak, aby zakres szkolenia jak najlepiej dopasować do potrzeb danego zespołu.

 

CENA SZKOLENIA USTALANA JEST INDYWIDUALNIE Z ZAMAWIAJĄCYM.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

 

Aneta Kalbarczyk

Tel: 798 319 668

e – mail: akalbarczyk@enebaszkolenia.pl

 

Krzysztof Łyżwiński

Tel: 691 956 699

e – mail: klyzwinski@enebaszkolenia.pl

Uczestnicy do każdego szkolenia otrzymają

Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Materiały ćwiczeniowe
Scroll to Top