Przywództwo w praktyce w Szkole Liderów PAFW

Krzysztof Łyżwiński Szkoła Liderów PAFW

W czasie zjazdu XIX Edycji Szkoły Liderów – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Krzysztof Łyżwiński (abslowent XII Edycji Szkoły Liderów PAFW) przedstawiał stosowane style przywództwa, które stosował wczasie kilkunastoletniego zarządzania organizacją pozarządową.

W czasie zjazdu kilkudziesięciu liderów z całej polski zgłębiało temat o przywództwie empatycznym oparty o model Brene Brown. Był to czas wielu dyskusji i przemyśleń.

Program Liderzy PAFW to program rozwojowy dla liderek i liderów lokalnych w Polsce. Od 2004 wzięło w nim udział niemal 800 osób, a wśród nich sołtysi, aktywistki, dyrektorki instytucji kultury, prezesi organizacji pozarządowych, wójtowie i burmistrzynie.

Program istnieje dzięki współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Szkoła Liderów. Od 18 lat wyszukujemy osoby, które działają na rzecz swoich społeczności, mają potencjał i doświadczenie liderskie – dokonały zmiany w środowisku i chcą dalej zmieniać świat wokół siebie zgodnie ze swoimi wartościami; mają zespół ludzi, który ich wspiera w osiąganiu celów, są świadome swoich mocnych i słabszych stron i chcą się rozwijać.

Scroll to Top